Bestuurslid

Michel Kok

Secretaris

Ik ben Michel Kok, 34 jaar oud, geboren en getogen Ossenaar. Van kleins af aan ben ik al met politiek en geschiedenis bezig. Mijn laatste opleiding was dan ook geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Nu ben ik in de vorm van het schrijven van artikelen en boeken bezig me verder te ontwikkelen en oriënteren. Onderwerpen waar ik zoal over geschreven heb zijn de Tweede Wereldoorlog en naar aanleiding van mijn eerdere werk bij het inmiddels opgeheven Geldmuseum in Utrecht over alles omtrent munten en het geldwezen.

Ik kwam voor het eerst in aanraking met de Osse politiek door mijn lidmaatschap en voorzitterschap van de Jongerenraad. In deze rol ben ik op jonge leeftijd al veelvuldig in aanraking gekomen met de Osse politiek. Via de jongerenraad probeerde ik wat te betekenen voor de Osse jeugd en voor de stad. Aan de zijlijn blijven staan, komt niet in mijn woordenboek voor. Aan het einde van mijn voorzitterschap ben ik lid geworden van de PvdA. Bij deze partij telt iedereen mee, ongeacht geloof, leeftijd, afkomst of handicap en ik kan me sterk vinden in het motto dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Alleen met solidariteit kunnen we de Nederlandse samenleving en dus ook die in Oss overeind houden.

Dit is dan ook de reden waarom ik me nu gekandideerd heb voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ik richt me bij mijn kandidaatstelling op twee specifieke onderwerpen. Allereerst op de ontwikkeling van de culturele sector in de gemeente Oss. De interesse hiervoor is mede gegroeid door mijn opleiding en mijn werk bij het al eerder genoemde Geldmuseum, maar ook doordat ik van kinds af aan al in musea en theaters kwam en de liefde hiervoor niet is verdwenen.

Het tweede onderwerp waarop ik me richt is de WMO. Ik richt me hierop omdat ik door verschillende oorzaken ervaringsdeskundige ben geworden en daardoor weet hoe moeilijk het kan zijn afhankelijk te zijn van hulpmiddelen, andere mensen en instanties.
Tevens ben ik ook lid van een werkgroep van de Osse WMO-Raad en probeer me naast mijn eigen ervaringen ook in te leven in de ervaringen van anderen en me in te lezen in de verschillende dossiers. En met de aankomende veranderingen in de gezondheidszorg, wil ik mij dan ook graag inspannen voor deze groeiende groep mensen in Oss.

Tijdens een van onze campagneactiviteiten maar ook daarna kunt u mij altijd benaderen. Ik sta open voor ideeën en suggesties!