Mari van Roosmalen

Mari van Roosmalen

Over Mari van Roosmalen

Mijn naam is Mari van Roosmalen, ik ben getrouwd met Ria en woon in de Kolonel Wilsstraat 13 te Ravenstein. We hebben twee zonen (Freek en Brent) en twee schoondochters (Ingeborg en Cher).

Op dit moment ben ik Beleidsadviseur Water en Rioleringen op de afdeling Openbare Werken in de gemeente Uden. Binnen de afdeling houd ik me zowel beleidsmatig als beheersmatig bezig met water en rioleringen. Verder adviseer ik waar nodig andere afdelingen bij integrale plannen/projecten en ontwikkelingen binnen Uden, zoals Ruimtelijke Ordening, Bouw en Milieu en Communicatie.

De reden van mijn kandidaatstelling is dat ik een sociaaldemocratisch gevoel en daarom ook sta voor vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit om voor
anderen en voor mij zelf een goed mens te zijn. Een binding met en betrokkenheid bij onze binnenstad, kerkdorpen en de inwoners acht ik van groot belang.

Door mijn jarenlange ervaring als beleidsadviseur bij verschillende gemeenten en bestuursfuncties bij de gemeente Lith, waterschap Aa en Maas en allerlei verenigingen beschik ik over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Mijn doel is dan ook om samen met anderen als een team er aan mee te werken om als PvdA nog meer naar buiten te treden en dus om aan de burger nog duidelijker en transparanter aan te geven welke idealen en doelen wij nastreven. Ik zal dus in de eerste plaats een volksvertegenwoordiger zijn die een kaderstellende rol heeft voor gemeentebeleid en daarbij een controlerende taak heb welke onafhankelijk is.

Ik ben leergierig en nieuwsgierig, gericht op communicatie over en weer, samenwerking en communicatie met anderen. Tijdens een van onze campagneactiviteiten maar ook daarna kunt u mij altijd benaderen. Ik sta open voor ideeën en suggesties! Ik hoop dat jullie hierdoor een beeld hebben om mij en ons als PvdA het vertrouwen te geven om jullie als inwoner van de gemeente Oss te mogen vertegenwoordigen in de raad.