Burgerlid (tijdelijk raadslid)

Maaike Mollen

Sociale zaken

Mijn naam is Maaike Mollen-Veld en ik woon in Oss.  Ik ben in 1976 getrouwd met Floor Mollen en samen zorg(d)en en houden we van 4 kinderen, hun partners en  kleinkinderen.

Ik werk bij Ons Welzijn  als social worker.  Daar werk ik in het Talentcentrum en maak ik deel uit van het sociaal team Oss Zuid. We werken met de filosofie dat ieder mens een talent heeft  en we ondersteunen deelnemers om dit te ontdekken en te delen. Dit sluit aan bij de nieuwe veranderingen in de wetgeving en ik zie in de praktijk dat dit heel veel  mensen goed doet.  Daarvoor werkte ik bij het Internationaal Vrouwen Centrum. Daar heb ik veel geleerd van vrouwen die een andere culturele achtergrond hebben en voel me hierdoor een wereldburger. ( En dat voor iemand die in Deursen geboren is!)

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan Global Goals en ben er trots op dat er in Oss hard gewerkt wordt aan de 17 doelen. In 2016 hebben we de eerste prijs mogen ontvangen als meest innovatieve gemeente. Op 12 maart 2017 vieren we Internationale Vrouwendag, dit is een drukbezochte dag met workshops, een lezing en een vrouwencafé.

Namens de PvdA heb ik 4 jaar als gemeenteraadslid mogen werken en nu ben ik burgerlid. Dit is best pittig maar ik vind dat politiek voor iedereen van belang is en voor mij blijft dit de reden om hier veel tijd in te stoppen.

Nu geven de mensen mij de energie om hier mee door te gaan en naast het werk in het gemeentehuis vind ik het erg fijn om met mensen te praten en hou ervan om met mensen om te gaan, voor mij is politiek overal aanwezig.

Natuurlijk vind ik nog wel wat tijd om gezellige dingen te doen in mijn vrije tijd, daarom ben ik al heel erg lang lid van de filmliga, sport tweemaal per week bij Fitnezz plaza, lees graag en bezoek graag musea.