Ombudsteam

Maaike Mollen

Mijn naam is Maaike Mollen-Veld en ik woon in Oss. Ik ben getrouwd met Floor Mollen.

Ik werk bij Ons Welzijn en ben als sociaal werker werkzaam bij het Talentcentrum en maak ik deel uit van het sociaal team Oss Zuid Berghem. We werken met de filosofie dat ieder mens een talent heeft en we ondersteunen deelnemers om dit te ontdekken en te delen. Daarvoor werkte ik bij het Internationaal Vrouwen Centrum. Daar heb ik veel geleerd van vrouwen die een andere culturele achtergrond hebben en voel me hierdoor een wereldburger. (En dat voor iemand die in Deursen geboren is!)

Van 2011- 2015 was ik raadslid voor de PvdA. Daarna burgerlid, een boeiende periode waarin ik ook nog even vervangend raadslid mocht zijn.

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan Global Goals en aan Internationale Vrouwendag.
Politiek is interessant omdat het overal aanwezig is en het altijd om mensen gaat, of zou moeten gaan.