Ombudsteam

Arie van Zwanenburg

Mijn naam is Arie van Zwanenburg en ik ben 56 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Leiden, maar ik ben in 2000 samen met mijn vrouw en twee kinderen in Oss komen wonen in de wijk de Oijense Zij. Vanaf mijn jeugd ben ik al overtuigd PvdA-stemmer en ik wil mij nu actief gaan inzetten voor mijn idealen in de gemeenteraad. Voor mij persoonlijk is de transitie naar een betrokken samenleving (de overgang van langdurige zorg, jeugdzorg en werken naar vermogen van het rijk naar de gemeente) reden om actief lid van de PvdA te worden. Ik ben namelijk het grootste deel van mijn leven werkzaam geweest in de zorg. Zo ben ik bijvoorbeeld hoofdverpleegkundige en teamleider geweest in een ziekenhuis in Hoogeveen. Ook nu nog ben ik lid van de raad van toezicht van de RIGOM, de regionale welzijnsinstelling voor de organisatie en coördinatie van het welzijnswerk voor ouderen en bestuurslid bij het Osse Rode Kruis.

Ik wil graag, samen met de Osse PvdA’ers, inhoud geven aan de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving. Ik zeg ‘verdere’, want er zijn al zeer veel mensen op verschillende wijze actief binnen de Osse gemeenschap. Daarbij denk ik onder meer aan het zeer actieve verenigingsleven met al haar vrijwilligers en de vele mantelzorgers. Bij een participatiesamenleving denk ik verder aan een samenleving waarbij iedereen die iets kan bijdragen ook iets bijdraagt. De gemeente heeft hier een belangrijke ondersteunende rol te vervullen door te zorgen voor bijvoorbeeld goede scholing.

Voor mij staat de PvdA in Oss voor een partij waarbij ook vanaf 2018 goede welzijn en zorg voor iedereen beschikbaar is. Ook moet er een goed vangnet zijn voor wanneer het soms even niet lukt. Ik ben zelf actief bestuurslid van Stichting Dienstwerk, die binnen de Gelderse grenzen actief is om mensen buiten het arbeidsproces door middel van het leveren van klussen aan de zwakkeren in de samenleving mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces.

Ik hoop met deze introductie bij u voldoende vertrouwen te hebben opgewekt om mij te steunen tijdens de komende verkiezingen.