Zeker zijn van een toegankelijke en veilige omgeving

Zeker zijn van een toegankelijke en veilige omgeving door te zorgen dat alle inwoners zich welkom en veilig voelen. En door een goede samenwerking van iedereen die aan de veiligheid kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook instellingen zoals corporaties en scholen.

  • Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet doen. Dan is het ook vanzelfsprekend dat de mindervalide medemens mee kan doen en gebruik kan maken van voorzieningen. Er mogen geen belemmeringen zijn om met een rolstoel toegang te krijgen tot winkels, gebouwen, overheidsinstanties, doktersposten, scholen, etc. De PvdA pleit voor een toegankelijke gemeente waar iedereen van harte welkom is, zich thuis voelt en mee kan doen.
  • Met een bewustzijnscampagne en een subsidie voor kleine aanpassingen kan toegankelijkheid in de gemeente Oss worden verbeterd. Tevens willen wij een uitbreiding van rolstoelparkeerplaatsen, een openbaar toilet voor mindervaliden en een goed functionerend slechtzienden en blindengeleide systeem.
  • PvdA zet in op het voorkomen van criminaliteit, alcohol- en drugsmisbruik, en pakt wangedrag stevig aan. Daarbij spelen de wijkagent en de welzijnswerker een belangrijke signalerende rol. Inzet op preventie blijft echter leidend.
  • Wijk specifieke problematiek en buurtprojecten willen we aanpakken in samenspraak met de bewoners om de veiligheid in de openbare orde te vergoten. Er moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met de wijk- en dorpsraden.
  • PvdA pleit voor streng optreden tegen woonoverlast en behoud en uitbreiding van buurtbemiddelaars.