Werk voor iedereen, waarbij niet je beperking maar talent leidend is

We zorgen dat alle Inwoners actief mee kunnen doen met een fatsoenlijk betaalde en zekere baan. En vanzelfsprekend zonder discriminatie!

  • Omdat wij geloven dat meer werk en minder werkloosheid bijdraagt aan een waardig bestaan, onderschrijven wij het Tienpuntenplan van de FNV voor gemeenten.
  • Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Binnen de eigen organisatie vindt de PvdA dat vijf procent van de arbeidsplaatsen gereserveerd dienen te worden voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.
  • Het instrument van loonkostensubsidie blijven inzetten om mensen met een beperking aan een baan te helpen.
  • Extra aandacht voor jongeren die het thuis en op school moeilijk hebben, waardoor het afronden van hun opleiding een grote uitdaging is. Deze jongeren verdienen extra steun. Wij willen dit bereiken door het gesprek aan te gaan met jeugdzorginstellingen en werkgevers voor speciaal toegesneden werk- en stageplekken. Werkgevers die werkplekken aanbieden, krijgen een financiële vergoeding voor het begeleiden van jongeren voor de duur van een jaar.
  • Doorzetten en maximaal benutten van de startersbeurs en meesterbeurs om kansen aan jongeren en ouderen te bieden die werkervaring willen opdoen en aan ondernemers die talenten zoeken.