Voldoende betaalbare en duurzame woningen

Voldoende betaalbare en duurzame woningen door sociaal woonbeleid te voeren dat begint met een eerlijke toewijzing. We zetten alles op alles dat Inwoners niet langer dan 2 jaar hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer woningen gaan bouwen en toewijzen aan Inwoners met een middeninkomen. We willen dat alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) huurders.

  • Er moeten op korte termijn meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Om met name jongeren en ouderen te huisvesten. Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en ook geen woning kunnen kopen, moeten er voldoende ‘midden huur’ woningen beschikbaar zijn.
  • PvdA onderschrijft de behoefte aan woningen voor mensen met een psychische beperking die met ondersteuning zelfstandig hun leven kunnen inrichten en (niet langer) aangewezen zijn op Beschermd wonen voorziening.
  • De PvdA wil dat er meer wordt geïnvesteerd in het energiezuinig maken van huizen. De gemeente ondersteunt de woningcorporaties in het grootschalig energiezuinig maken van hun woningbezit, zodat ook de lage en middeninkomen (financieel) kunnen profiteren van duurzaamheid.
  • We ondersteunen burgerinitiatieven zoals die van Buurkracht Ruwaard-Staatsliedenbuurt voor duurzaamheid in de buurt. e. PvdA vindt dat bij voorkeur alle nieuwbouw met ingang van 2018 gasloos wordt uitgevoerd en start nog in dat jaar met de bouw van 400 all-electric-woningen in samenwerking met de Osse industriële kring.