Vanzelfsprekendheid van goed onderwijs

Vanzelfsprekendheid van goed onderwijs door ervoor te zorgen dat er voor alle Inwoners goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan voor een leven lang leren.

  • De PvdA stimuleert de samenwerking tussen de schoolbesturen en pleit voor goede spreiding van basisscholen in Oss. Daarnaast dient de kwaliteit van schoolhuisvesting op orde te zijn en waar nodig geïnvesteerd te worden.
  • Verder uitbouwen van de 2-jarige hbo-opleiding dat tevens nieuwe mogelijkheden biedt voor hbo studenten om als stagiair in het Osse bedrijfsleven hun weg te vinden.
  • Tevens pleit PvdA voor blijvende aandacht voor voldoende stageplaatsen voor het vmbo/mbo wat als belangrijke voorwaarde is voor het afronden van de opleiding.
  • Er dient een plan te komen om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat zij zich nuttig kunnen voelen op de werkvloer, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving.
  • Laaggeletterdheid groeit nog steeds. Om dit te stoppen en om alle volwassen inwoners de kans te geven om, indien nodig, aan hun basisvaardigheden te werken. PvdA vind dat de kwaliteit van het aanbod vergroot moet worden en de koppeling gelegd dient te worden met participatie, WMO en armoedebeleid.
  • Voor schoolgaande kinderen uit de kernen dienen de fietspaden veilig te zijn. Zo vindt de PvdA dat de veiligheid van langzaam verkeer tussen Oss en Lith dringend verbeterd dient te worden door de verbreding van de fietspaden.