Leefbare wijken/ kernen en een aantrekkelijk stadscentrum

Leefbare wijken/ kernen en een aantrekkelijk stadscentrum de eerste wens van mensen is wonen in een aantrekkelijke en fijne leefomgeving, met voldoende opties voor vermaak en recreatie

  • Een gezonde jeugd en veilige wijken/kernen zijn belangrijk voor de PvdA. Voor de jongsten betekent dit dat we voldoende groen en speelgelegenheden willen. De PvdA heeft zich de afgelopen periode met succes ingezet voor het behoud van de ‘kleinere’ speelvoorzieningen in de buurten. Tegelijktijdig willen we voor onze jongeren investeren in een aantrekkelijke stad met activiteiten om je te vermaken en elkaar te ontmoeten.
  • We willen onderzoeken of het haalbaar en verstandig is om een meerjaren aanpak voor woonwijken te maken. Eerder signaleerden we al dat veel woningen in (delen van) woonwijken gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Vaak is dat in wijken waar ook de openbare ruimte verouderd is en een nieuwe inrichting gewenst is. Wij denken dat het slim is om hier goed naar te kijken en een soort van wijkenvernieuwingsplan voor te maken.
  • In lijn met de koers stadshart streven we naar een compacter centrum met minder vierkante meters winkelruimte en meer plaats voor wonen en cultuur (bijvoorbeeld Uithuis) voor alle lagen van de bevolking.
  • Het voormalige V&D gebouw lijkt nu eindelijk te gaan verdwijnen en plaats te maken voor een nieuw ‘Walkwartier’. Voor de verdere planontwikkeling moet er volgens de PvdA een degelijke financiële onderbouwing komen. Als een ontwikkelaar veel geld kan verdienen op het vastgoed voor winkels, horeca en op de woningen, mag er ook een beroep op de ontwikkelaar gedaan worden om bij te dragen in de kosten voor het maatschappelijk vastgoed.
  • De PvdA-fractie ziet naast cultuur in het Uithuis, ook mogelijkheden voor Welzijnsfuncties (Sociaal Wijkteam) en ontmoeten. Daarnaast kan het Uithuis kan ook een belangrijke functie vervullen als Wijkinformatiecentrum: een soort sociale VVV met informatie over sociale voorzieningen op wijkniveau in de verschillende wijken in Oss
  • Verder stimuleren van een aantrekkelijke markt door deze een prominente plek in het centrum te geven.
  • Wij hebben krachtig stelling genomen tegen het fietsen in het centrum. Fietsen doe je naar en niet door het centrum. Wij willen dat er uitbreiding van fietsenstallingen aan de rand van het centrum komen.