Kunst en Cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur is belangrijk voor de inwoners van Oss. Het brengt mensen bij elkaar en het geeft inspiratie. Het maakt het wonen en leven in deze stad extra aantrekkelijk. De laatste jaren hebben de betrokken instellingen in deze gemeente de beweging gemaakt om zich te profileren, te innoveren en te verbinden.

  • De PvdA vindt het nu tijd om de inzet en visie ten aanzien van kunst en cultuur uit te gaan bouwen en wij maken de keuze om niet meer te bezuinigen.
  • Cultuur moet er voor ons allemaal zijn en niet voor de elite. Er dient daarom een meer divers publiek te worden bereikt.
  • PvdA vindt dat cultuur-muziek en mediaonderwijs in de klassen gestimuleerd dient te worden en waar nodig ingepast moet worden
  • PvdA pleit voor een jaarlijks bedrag voor kunst in de openbare ruimte. De PvdA vindt het belangrijk dat plaatselijke en regionale kunstenaars betrokken worden bij deze activiteiten. Daarnaast moet de stadsdichter officieel erkend worden.