Gegarandeerd hulp bij armoede

Gegarandeerd hulp bij armoede door te zorgen dat geen inwoner onder de armoedegrens valt door het verstandig en solidair toepassen van schuldhulpverlening en een ruimhartig bijstandsbeleid, en met extra aandacht voor kinderarmoede.

  • Voor wie op eigen kracht of met ondersteuning geen baan kan vinden is er een fatsoenlijk vangnet. De PvdA heeft er mede voor gezorgd dat het niveau van de regeling “Meedoen is belangrijk” weer naar 120% van het sociale minimum is verhoogd. Wij kiezen ervoor om het niveau van ”Meedoen is belangrijk” verder te verhogen naar 130% van het sociale minimum om zo verborgen armoede tegen te gaan.
  • PvdA vindt dat bereik armoederegelingen flink verhoogd moet worden. Het blijkt helaas ook dat een aanzienlijk deel van de doelgroep niet mee doet, veelal door onbekendheid met de regeling. De gemeente dient daarom actief op zoek te
    gaan naar de doelgroep, met steun van scholen, welzijn etc. Maar ook door inzet van de Voedselbank Oss, de Ruilwinkel en de Kledingbank. Op die manier worden ook gezinnen bereikt die nu nog onder de radar blijven.
  • Veel mensen worden (vaak buiten hun schuld) door tegenslagen teruggeworpen in armoede. Deze inwoners raken verstrikt in complexe regelgeving en er is vaak sprake van Multi problematiek. Vroegtijdige en laagdrempelige signalering kan veel leed en ergernis voorkomen. Samenwerking tussen schuldeisers, gemeente en welzijn brengt mensen sneller naar preventieve programma’s.
  • Het opzetten van één loket waar mensen met hun problemen met geld en schulden terecht kunnen en gebruik kunnen maken van een breed pakket aan hulp. Dit is geen nieuwe voorziening, maar een georganiseerde samenbundeling van krachten met een herkenbaar en toegankelijk loket dat spreekuur houdt in de wijken. Op de achtergrond werken deskundigen (beroepskrachten en vrijwilligers; schuldhulpmaatjes) op het terrein van geld, schulden etc. samen.
  • Wij pleiten voor de (her)oprichting van een gemeentelijke- of regionale kredietbank waarmee woekerrentes van meer dan 10% worden voorkomen.