Bijdragen aan een solidaire gemeente

Bijdragen aan een solidaire gemeente door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteunen en hun eigen kracht te onderkennen, door medezeggenschap middels wijk en dorpsraden te verder te organiseren, en interculturele dialoog te bevorderen

  • Burgers ontmoeten elkaar op en rondom de sportvelden, bij verenigingsactiviteiten en in de dorpshuizen en wijkcentra. Daarbij is veel aandacht voor de ‘stenen’, maar het zou veel meer om de inhoudelijke invulling moeten gaan. Er is weinig oog voor de verschillen tussen de dorpskernen en de grote stadswijken, waar de sociale samenhang minder is.
  • Mantelzorgers gaan wij extra ondersteunen door inzet op vervanging tijdens vakantie, door het creëren van voldoende dagopvang en logeerhuizen. Ook ondersteunen wij mantelzorg huisvestingsfaciliteiten, zoals het aanpassen van woningen of tijdelijke bijbouw. Het verlenen van mantelzorg wordt een criterium waarmee rekening gehouden wordt zodat zorgbehoevenden kunnen inwonen.
  • Wij stimuleren en ondersteunen burgers om met elkaar initiatieven te ontplooien om voor elkaar te zorgen en elkaar te ontmoeten. Door onderlinge hulp en ondersteuning kunnen bewoners dan zo lang mogelijk in hun eigen wijk of dorp blijven wonen.
  • Met inzet van de PvdA heeft Oss het predicaat ‘Global Goals Gemeente’ gekregen. Daar zijn wij trots op en we willen dat Oss dit predicaat behoudt.
  • Discriminatie hoort niet thuis in Oss en de PvdA zal extra inzetten om iedere vorm van discriminatie tegen te gaan. Projecten van de stichting ‘Thuis in Oss’ zijn mooie voorbeelden die bijdragen aan een fijne en inclusieve gemeente.