Het bereiken van een klimaat neutrale stad

Het bereiken van een klimaat neutrale stad in 2035.

  • PvdA vindt dat er met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een lokaal energieakkoord afgesloten moet worden om samen energiegebruik terug te dringen, gebouwen en woningen te verduurzamen en meer hernieuwbare energie te winnen. De Gemeente Oss geeft zelf het goede voorbeeld door daken van gemeentelijke accommodaties te benutten voor zonnepanelen en energiecontracten te sluiten met duurzame energieleveranciers.
  • Wij kiezen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Aan de noordzijde van bedrijventerrein Elzenburg-de Geer worden er mede dankzij de inzet van de PvdA 5 tot 7 windmolens gebouwd, en wij kiezen er voor om dat samen met de Energie Coöperatie Oss (ECO) te doen.
  • Het is van groot belang dat de winsten die met de windmolens en zonnepanelen gemaakt wordt in Oss blijven. Dat is van groot belang voor het draagvlak van onze inwoners. Met een deel van de winsten vullen wij een duurzaamheidsfonds als vliegwiel voor volgende duurzaamheidsprojecten.
  • De Lithse polder willen we bestemmen voor de bouw van een mega-energiepark met een groot aantal moderne windmolens en zonnepanelen. Dit geeft ook de agrariërs in het buitengebied grote kansen voor andere- of nevenactiviteiten, zoals stallen met zonnepanelen en/of inkomsten uit windmolens, die een kleinere veestapel mogelijk maken.
  • Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Hevige neerslag komt ook in Nederland steeds vaker voor, maar we hebben ook vaker te maken met periodes van extreme hitte en droogte. De PvdA vindt het noodzakelijk om Oss weerbaarder te maken voor extreme weersomstandigheden. Daarom moet er een stresstest uitgevoerd worden, die de kwetsbaarheid laat zien van onze gemeente voor klimaatverandering. Een openbare ruimte met zoveel mogelijk groen (bomen en planten) is goed om lokale opwarming tegen te gaan. En om water langer vast te houden gaan we de regenwater afvoer van woningen en bedrijven afkoppelen van de riolering.
  • Er dienen aanvullende maatregelen (met breed draagvlak) te komen om de hoeveelheid restafval drastisch verder terug te dringen.