Woningmarkt

Voor de PvdA is het van groot belang dat iedereen binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kan vinden. In samenwerking met woningcorporaties kunnen we zorgen voor een juiste mix van huur- en koopwoningen.

We moeten vooral energie neutraal bouwen voor de doelgroepen die dat nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale huurwoningen en starters woningen. Maar voor een leven lang wonen in Oss, zoals het college beschrijft, is het ook nodig om woningen betaalbaar te maken. De PvdA wil dat er daarom ook wordt geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de bestaande woningen. Ook starters op de woningmarkt kunnen ondersteund worden met bijvoorbeeld zelfbouwinitiatieven.