Woningmarkt

Voor de PvdA is het van groot belang dat iedereen binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kan vinden. In samenwerking met woningcorporaties kunnen we zorgen voor een juiste mix van huur- en koopwoningen.

Ons standpunt

We moeten vooral energie neutraal bouwen voor de doelgroepen die dat nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale huurwoningen en starters woningen. Maar voor een leven lang wonen in Oss, zoals het college beschrijft, is het ook nodig om woningen betaalbaar te maken. De PvdA wil dat er daarom ook wordt geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de bestaande woningen. Ook starters op de woningmarkt kunnen ondersteund worden met bijvoorbeeld zelfbouwinitiatieven.

Nieuwsberichten over Woningmarkt

Wat te doen met het voormalig belastingkantoor?

door Anil Makhan op 25 april 2017

Het voormalig belastingkantoor in de gemeente Oss heeft een tijd gefungeerd als noodopvang voor vluchtelingen. De Osse PvdA-fractie heeft het college geadviseerd om eens te kijken naar de mogelijkheden voor een woonvoorziening in het voormalig belastingkantoor. Nadat de noodopvang is gesloten vinden wij het een goed plan om een nieuwe invulling te geven aan deze

lees verder »