Windpark

Wethouder Hoeksema heeft gezorgd dat, in het kader van Duurzaamheid, het windpark weer op de agenda staat. In 2005 heeft de gemeenteraad al ingestemd om het gebied aan de noordzijde van de N329 (Elzenburg-De Geer) nader te onderzoeken voor de realisatie van een windpark. De procedure kon toen niet worden gestart omdat de windmolens de radarpost van Volkel zouden verstoren. Nu de wetgeving over de verstoring is aangepast, wordt de commissie ruimte dit punt opnieuw voorgelegd.

De PvdA vindt dat windenergie een bijdrage levert aan landelijke, provinciale en gemeentelijke klimaatdoelstellingen. In het teken van duurzaamheid moet Oss deze kans aangrijpen. Wij zien dit als de meest geschikte locatie en kiezen ervoor om juist deze locatie gelegen aan de N329 nader te onderzoeken.

Duurzaamheid

Windenergie is één van de manieren om op een duurzame en groene manier energie op te wekken, maar de PvdA vindt dat er naar meerdere vormen gekeken moet worden.