Participatie

Het is onze ambitie om iedereen die aan de kant staat, met of zonder beperking, terug te krijgen in het arbeidsproces als de kans daartoe aanwezig is. Werk geeft inkomen en is belangrijk om zelf te kunnen voorzien in de basisbehoeften, maar het zorgt ook voor zelfwaarde, sociale contacten en een netwerk.

Jongeren zijn een prioritaire doelgroep. Alle jongeren, ook zonder uitkering, van 16 tot 32 jaar moeten worden gestimuleerd om een startkwalificatie te halen.

De PvdA is er niet voor om de tegenprestatie verplicht te stellen. De tegenprestatie kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Het is een goed participatiemiddel en een begin van een traject om weer terug te keren en iets te betekenen in de maatschappij. De tegenprestatie mag de arbeidsmarkt niet verdringen.

Loonkostensubsidie voor mensen die een loonwaarde hebben van minder dan 30% hebben recht op een beschutte werkplaats of voldoende begeleiding en bescherming dat zij goed kunnen functioneren.