Openbare Ruimte

Wonen in een veilige en schone wijk is voor iedereen belangrijk. Een huis om je in thuis te voelen is een van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig leven.

Het streven van het huidige college is dat 70% tevreden is over het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Uit de kentallen blijkt niet of dat percentage ook gehaald wordt. Maar de PvdA-fractie zou de lat liefst nog hoger willen leggen. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is immers ook volgens het college van belang voor de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid dat burgers beleven. De PvdA-fractie vraagt zich daarom af wat het zou kosten om het onderhoudsniveau voor wonen op te krikken van sober + naar basis. Volgens het college zou dat ca. 2,5 miljoen euro per jaar bedragen. Dat lijkt de PvdA-fractie wel heel erg veel. Daarom heeft de PvdA het college gevraagd om dit toch nog eens te bekijken en of met een creactieve inzet van bijvoorbeeld participatiebanen de onderhoudsfrequentie in de woonwijken en -kernen verhoogd kan worden.