Openbaar vervoer

Inwoners van de gemeente Oss moeten zich veilig door de stad en het groene gebied kunnen bewegen. Of dat nu op de fiets, in de auto of met het openbaar vervoer is. Goede verbindingen met de rest van Nederland zijn van groot economisch belang voor de gemeente, zoals een hoogfrequent spoor en een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Wij zetten daarom in op investeringen in het hoogwaardig interregionaal openbaar vervoer (HOV), waar daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt, zoals de sterk verbeterde verbinding met het ziekenhuis Bernhoven en Eindhoven. Als alternatief voor de bovengenoemde OV-busjes verwelkomt de PvdA initiatieven van kleinschalige regiotaxi´s.

De programmabegroting zegt: “We streven ernaar dat het aandeel fiets en openbaar vervoer of de verdeling naar vervoerswijzen (de zogenaamde modal split) toeneemt”. Nu gebruikt 4% het OV en het streven is 5%. De PvdA vindt de ambitie op dit vlak erg laag. Wij zien ook nauwelijks of geen concrete inspanningen om het gebruik van het OV te bevorderen. De HOV-buslijn Oss-Uden-Eindhoven wordt in de programma begroting niet eens genoemd. Het blijkt dat er geen gerichte investeringen worden gedaan in het Osse deel van de HOV-buslijn, maar slechts als het toevallig zo uitkomt. Een gemiste kans. Wij roepen het college dan ook op om de benodigde investeringen voor de HOV-buslijn in kaart te brengen en daarmee terug te komen in de volgende cyclus van de programmabegroting. Verder heeft de PvdA-fractie begrepen dat de totstandkoming van de wijkbus in de Ruwaard moeizaam verloopt. Het lijkt erg moeilijk te zijn om voldoende vrijwilligers te vinden, onder andere vanwege belemmeringen vanuit het UWV. De PvdA heeft het college gevraagd om mogelijke belemmeringen weg te nemen.