Mestfabriek

Ondanks veel bezwaar verleent het provinciebestuur een vergunning voor de vestiging van een Mega Mestfabriek in Oss. Hiermee lijkt D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings de komst van de fabriek er kost wat kost door te drukken.

Ondanks alle zorgen en verzet, heeft de provincie Noord-Brabant besloten om de komst van de Mega Mestfabriek naar Oss toch door te drukken. Op 15 november heeft Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de definitieve beschikking afgegeven voor de omgevingsvergunning fase 1 milieu. De zienswijzen zijn in feite gewoon naar de prullenmand verwezen.