Mestfabriek

Ondanks veel bezwaar verleent het provinciebestuur een vergunning voor de vestiging van een Mega Mestfabriek in Oss. Hiermee lijkt D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings de komst van de fabriek er kost wat kost door te drukken.

Ons standpunt

Ondanks alle zorgen en verzet, heeft de provincie Noord-Brabant besloten om de komst van de Mega Mestfabriek naar Oss toch door te drukken. Op 15 november heeft Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de definitieve beschikking afgegeven voor de omgevingsvergunning fase 1 milieu. De zienswijzen zijn in feite gewoon naar de prullenmand verwezen.

Nieuwsberichten over Mestfabriek

Osse PvdA roept college op om zienswijze in te dienen m.b.t. Mestverwerking

5 april 2017

De door de Provincie voorgestelde wijzigingen van de Verordening ruimte 2014 hebben als gevolg dat alle huidige beperkingen m.b.t. mestfabrieken op industrieterreinen in en tegen stedelijke gebieden komen te vervallen. Zo mag de mest straks ook uit overbelaste gebieden in Gelderland of Noord-Limburg komen. En door het vervallen van de begrenzing van de mestverwerkingscapaciteit in

lees verder »

PvdA Oss wil geen Mega Mestfabriek op Elzenburg

door Iris van Dinther op 17 november 2016

In juni, vlak voor de zomervakantie, werd Oss overvallen met het plan om een mestfabriek van ongekende omvang in Oss te bouwen. De provincie Noord Brabant en het Osse college van B&W hadden hier in alle stilte afspraken over gemaakt met de boeren coöperatie MACE en de Osse Overslag Centrale (OOC). De PvdA-fractie heeft direct

lees verder »

Osse PvdA betreurt ontwikkelingen rondom Mega Mestfabriek

16 november 2016

Ondanks veel bezwaar verleent het provinciebestuur een vergunning voor de vestiging van een Mega Mestfabriek in Oss. Hiermee lijkt D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings de komst van de fabriek er kost wat kost door te drukken. Ook Raadslid Iris van Dinther heeft zijn afkeur al laten blijken via de volgende Tweet. Morgen volgt er een uitgebreidere reactie

lees verder »

Komst van mestverwerkingsfabriek naar Oss baart de PvdA grote zorgen

29 mei 2016

Gezien de grote maatschappelijke onrust die eerder in Landhorst is ontstaan, heeft de PvdA-fractie grote zorgen over de komst van de mestverwerkingsfabriek naar Oss. Het mag dan in de ogen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord Brabant zo zijn dat deze fabriek beter past op een industrieterrein dan in het buitengebied. De risico’s m.b.t. volksgezondheid en stankoverlast

lees verder »