Jeugdzorg

Er is nog onduidelijk over zowel de korting op budgetten als over de uitgaven waar we in 2015 daadwerkelijk voor komen te staan. Helpt het dan om bij voortduren moord en brand te schreeuwen? Nee ! Helpt het om maar af te wachten hoe het gaat lopen en denken dat Den Haag het wel gaat oplossen? Nee !

Het helpt wel om gewoon te doen wat we als raad in februari al hebben besloten in het Functioneel Ontwerp Jeugdzorg. Naast de verwachte kortingen vanuit het Rijk ook geld  gebruiken om de jeugdzorg om te buigen van dure specialistische en/of intramurale zorg naar preventie. Problemen vroegtijdig opsporen en aanpakken om te voorkomen dat kinderen afglijden naar langdurige zorg waar zij nauwelijks nog uitkomen.

Voor een succesvolle aanpak zijn drie dingen cruciaal

  1. Zorg dat kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Dat begint al met het signaleren van problemen door bijv. een kraamhulp, of door de kinderdagopvang, peuterscholen en het hele traject daarna. Vroegtijdig hulp bieden door eerstelijns hulpverleners zoals bij Indigo.
  2. Geef het gezin de regie. Voorbeelden van wel 14 zorgverleners per gezin komen helaas voor. Niet de ouders bepalen dan wat goed is voor hun gezin maar de hulpverleners die van elkaar niet weten wat ze doen. We hebben gehoord van een moeder die uitkeek naar zorgverlenersvrije dag in de week. Wij willen  1 gezin, 1 plan 1 professionele hulp. Die hulpverlener kent alle problemen en begint met het aanpakken van de ergste problemen. Bijvoorbeeld een uithuiszetting als gevolg van schulden voorkomen en kan daarna de andere problemen aanpakken.
  3. Keihard werkende hulpverleners zijn professionals. Die verdienen vertrouwen. We moeten af van af-vink-lijstjes en controle op controle. In plaats daarvan sturen op resultaten.

Als het gaat om de kanteling van dure specialistische zorg naar een vroegtijdig preventief aanpak zijn er goede voorbeelden. Buiten Oss zijn met het project BuurtZorg Jong goede resultaten bereikt. In Amsterdam is het gelukt om met lagere kosten zo’n 40% minder uithuiszetting te realiseren. Maar ook in Oss zijn er goede voorbeelden. Helaas was gisteren slechts een deel van de fracties aanwezig bij een presentatie vanuit de GGZ over Preventie depressies bij Adolescenten. Op een aantal scholen in Oss is een succesvol project gedraaid, waar vroegtijdig jonge leerlingen met depressieve klachten zijn opgespoord en vervolgens met een goed resultaat behandeld. Uit onderzoek is gebleken dat het heel belangrijk is om zware depressies te voorkomen omdat herhaling van klachten te voorkomen. Met een bedrag van 60.000 per jaar kan dit programma 5 jaar gedraaid worden, waarmee we voorkomen dat veel kinderen uiteindelijk in langdurig zware psychiatrische hulp terecht komen. Inzetten op innovatie is van het grootste belang om kinderen beter te helpen maar ook om de kosten van de jeugdzorg beheersbaar te maken. Dat is denken in kansen in plaats van denken in problemen. Op die manier kunnen wij ‘Samen Zorgen Voor Oss’.