Kunst- en Cultuurvisie

Kunst en cultuur is een belangrijk thema voor de PvdA. Toch hebben we in ons Verkiezingsprogramma 2011- 2014 aangegeven dat er bezuinigd moest worden. Vanaf het eerste moment heeft de PvdA veel moeite gedaan om samen met de andere partijen en met de betrokken instellingen in gesprek te gaan met de vraag; hoe kunnen we bezuinigingen en tegelijkertijd het culturele aanbod vernieuwen? We zijn er trots op dat we vanaf het begin stevig de discussie zijn ingegaan en dat onze ideeën nu duidelijk zichtbaar in de visie verwerkt zijn.

De PvdA vindt dat Museum Jan Cunen bijdraagt aan de waarde van de stad Oss. Voor de inwoners, maar ook voor de bezoekers van buiten de stad. Om het museum de ruimte te geven om zich goed te kunnen manifesteren is het verzelfstandigen van het museum een goed plan. We vinden dat investeringen noodzakelijk zijn om onder andere de waardevolle collectie uit de 19e eeuw te behouden en te laten zien.

De Muzelinck kan verder met het doen waar ze goed in zijn, een goede educatieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van kunst en cultuur. Zij vormen de basis voor de ontwikkeling van menig Oss jong talent. Wij vinden het van belang dat het personeelsbeleid goed geborgen is.

Het archief is al een tijd opgenomen bij BHIC in Den Bosch. Het stadsarchief in Oss verzorgt met veel inzet de gemeentelijke educatieve en historische bijdrage. We vinden dat het door de vestiging in de Bibliotheek nog  beter tot zijn recht zal komen. We denken dan een gezamenlijke  baliefunctie en horeca voorziening  met de andere instellingen, zoals de schouwburg. Dit zal de servicemogelijkheden verbreden en de  klantvriendelijkheid ten goede komen.

De Groene Engel heeft als huiskamer van Oss inmiddels een vaste plaats ingenomen in onze samenleving. Vrijwilligers leveren daar een bijdrage voor een brede doelgroep, met name de jongeren.  Verzelfstandiging is dan ook een goede optie.

De PvdA juicht het toe dat er geen bezuinigingen gedaan worden voor de amateursector.