Fietsen in het Centrum

Naar aanleiding van de fietsenquête is PvdA Oss tegen voortzetting van huidige proef met fietsen in het centrum Oss.

De PvdA-fractie neemt de duidelijke conclusie uit de fietsenquête over en is daarmee tegen voortzetting van ‘fietsen in het centrum van Oss’.

PvdA-fractie ziet geen draagvlak om door te gaan met de proef in de huidige vorm en wil kijken of de suggesties die aangedragen zijn in de praktijk kunnen werken.

Wij gaan in de aankomende periode graag het gesprek aan met iedereen om tot een goed besluit te komen dat recht doet aan de uitkomsten van deze fietsenenquête.

PvdA Fietsonderzoek centrum Oss