Duurzaamheid

Al het beleid moet wat ons betreft houdbaar zijn in de toekomst. Daarom moeten we breed inzetten op alternatieve energiebronnen. In het buitengebied betekent dit het plaatsen van een 10 tot 12 windmolens naast de N329 ten noorden van de haven. Ook willen we investeren in het energiezuiniger maken van huizen. De gemeente is niet de enige partij die hier een rol in kan spelen. We zullen burgers zelf aanmoedigen om eigen initiatieven zoals Buurkracht Ruwaard-Staatsliedenbuurt te ontplooien.

“Nul op de meter” en een 3e plek voor Oss als meest duurzame in Brabant. Om die ambities te bereiken worden allerlei activiteiten genoemd door het college met betrekking op energiebesparing en opwekking. Helaas blijven de resultaten blijven tot nu toe achter, zowel voor Nederland als ook in Oss. De CO2-emmissiedoelen voor 2020 zijn nog mijlenver buiten bereik en de energiebesparing op onze eigen gebouwen = slechts 15% terwijl de streefwaarde = 52%. Om maar wat voorbeelden te noemen.

Het wordt dus tijd om veel meer te investeren in energiebesparing en vooral in de opwekking van duurzame energie. En het is geen kwestie van investeren in zon of wind, maar van investeren in zon en wind. Alle kansen moeten worden benut om de doelen te halen. De raadscommissie ruimte heeft onlangs nog (bijna unaniem) uitgesproken dat de mogelijkheid van het zelf ontwikkelen van een windmolenpark op zijn minst onderzocht moet worden. Als die optie echt gekozen wordt, zijn daar ook middelen nodig. Maar zelfs voor de optie tender zullen er aan de voorkant kosten moeten worden gemaakt. Zo heeft het college pas nog besloten om financieel deel te nemen aan het project van ECO voor zonnepanelen op het dak van het Mondriaancollege. Prima initiatieven, die alleen mogelijk zijn als er middelen voor vrij gemaakt worden. Alleen dan kan de gemeente allerlei initiatieven voor de opwekking van duurzame energie stimuleren en faciliteren.

Daarom wil de PvdA-fractie voorstellen om een “Investeringsfonds duurzame energie” op te zetten. Het geld uit het Investeringsfonds duurzame energie kan ingezet worden om initiatieven voor duurzame energie te stimuleren en te faciliteren. Dit zal dan ook weer inkomsten opleveren, zeker in het geval van een windmolenpark. De rendementen worden in het Investeringsfonds teruggestort, om als vliegwiel te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen.