Agrarische bebouwing

Onze fractie heeft in de commissie ruimte opiniërend gesproken over oplossingsrichtingen voor het probleem dat gaat ontstaan als er in het buitengebied boerderijen leeg komen te staan aangezien we verwachten dat er steeds meer boerenbedrijven in de polder gaan verdwijnen.

Onze fractie heeft ingestemd met de mogelijkheid dat er een gebiedsgericht toetsingskader kan worden opgesteld, naast het bestaande bestemmingsplan, waarin maatwerk gecreëerd kan worden voor ondernemers in het buitengebied/polder zodat er gemakkelijker omgeschakeld kan worden van landbouw/veeteelt naar bijvoorbeeld toerisme.

Daarnaast heeft onze fractie positief geadviseerd over het mogelijk maken van een betere en flexibeler regeling als “nieuwe” ondernemers in het buitengebied loodsen, stallen etc. kunnen slopen zodat zij binnen kaders met een nieuw bedrijf in het buitengebied kunnen starten.