Afvalbeleid

De afgelopen twee jaar is de commissie ruimte bezig geweest met het samenstellen van een voortraject voor het afvalbeleid in de gemeente Oss. Tijdens deze periode zijn er verschillende scenario's en stellingen beschreven waarop iedere fractie zijn visie heeft gegeven.

De PvdA Oss heeft de afgelopen periode binnen de fractie goed nagedacht over hoe om te gaan met het afval dat wordt geproduceerd in Oss. De partij vindt dat er gekeken moet worden naar een duurzame toekomst en ons niet gek moeten laten maken door negatieve maatregelen die getroffen  kunnen gaan worden. Duurzaamheid staat bij de PvdA hoog in het vaandel.

Wethouder Hoeksema heeft de afgelopen periode zijn uiterste best gedaan om te komen tot een andere aanpak van het afval, waar wij ons in kunnen vinden. Tijdens de commissievergadering van 19 juni 2014 hebben wij aangegeven ons te kunnen vinden in de doelstellingen die staan beschreven. Ook over hoe we de doelstellingen willen behalen kunnen wij ons in vinden. Invoering van een driewekelijks systeem van het inzamelen van restafval en plastic is een systeem om inwoners te stimuleren om afval te gaan scheiden. De PvdA wil dit systeem evalueren om te kijken of het systeem effectief is en om eventueel over te gaan naar een vierwekelijks systeem van het ophalen van restafval. De PvdA heeft ook aangegeven om na een jaar via het burgerpanel te vragen op welke manier inwoners maatregelen treffen met de nieuwe methode van afvalinzameling. Hier kunnen andere inwoners misschien iets van leren.

Eerder gaf de PvdA al aan voorstander te zijn van eventueel een extra Kliko voor plastic. Mooi om te constateren dat er in Geffen een proef komt met een extra kliko. Wie weet kunnen we nog iets leren van Geffen als het gaat om het inzamelen van plastic. Een inwoner van Geffen verzamelt beduidend meer plastic in dan een inwoner van de huidige gemeente Oss. De PvdA is voorstander om deze maatregel ook in Oss in te voeren.

Het prijsverschil tussen de grote en kleine kliko wordt vergroot, daar waar onze voorkeur ook naar uitgaat. Verder is er communicatie en educatie nodig. We hebben ook aangeven om aandacht te geven aan afvalinzameling in de wijken en bij supermarkten. De PvdA gaf aan dat niet iedereen op de hoogte is dat bijvoorbeeld plastic ingezameld kan worden op bepaalde punten. Er zijn ook inwoners die het idee hebben dat zij een pasje nodig hebben om plastic te kunnen deponeren. Wij willen vragen of het college hier aandacht aan wil besteden.

Wij kijken uit naar het afvalbeleid dat nu wordt opgesteld. Er zijn door de commissie ruimte voldoende punten meegegeven waar Wethouder Hoeksema rekening mee kan houden tijdens het opstellen van het afvalbeleid. Het voorstel dat nu besproken is, zien wij als opstap om te komen tot een zo effectief mogelijk afvalbeleid.