Afvalbeleid

De afgelopen jaren is de commissie ruimte bezig geweest met het samenstellen van een voortraject voor het afvalbeleid in de gemeente Oss. Tijdens deze periode zijn er verschillende scenario's en stellingen beschreven waarop iedere fractie zijn visie heeft gegeven.

De PvdA Oss heeft de afgelopen periode binnen de fractie goed nagedacht over hoe om te gaan met het afval dat wordt geproduceerd in Oss. De partij vindt dat er gekeken moet worden naar een duurzame toekomst en ons niet gek moeten laten maken door negatieve maatregelen die getroffen  kunnen gaan worden. Duurzaamheid staat bij de PvdA hoog in het vaandel.

Eerder gaf de PvdA al aan voorstander te zijn van eventueel een extra Kliko voor plastic. Mooi om te constateren dat er in Geffen een proef is met een extra kliko. Wie weet kunnen we nog iets leren van Geffen als het gaat om het inzamelen van plastic. Een inwoner van Geffen verzamelt beduidend meer plastic in dan een inwoner van de huidige gemeente Oss. De PvdA is voorstander om deze maatregel ook in Oss in te voeren.

Verder is er communicatie en educatie nodig. We hebben ook aangeven om aandacht te geven aan afvalinzameling in de wijken en bij supermarkten. De PvdA gaf aan dat niet iedereen op de hoogte is dat bijvoorbeeld plastic ingezameld kan worden op bepaalde punten. Er zijn ook inwoners die het idee hebben dat zij een pasje nodig hebben om plastic te kunnen deponeren. Wij willen vragen of het college hier aandacht aan wil besteden.

Op 8 maart 2018 heeft raadslid Iris van Dinther vragen gesteld aan het college over het proces van het afvalbeleid.

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther