Waarom worden fietsers in Osse centrum geleid over blindengeleidelijnen?

Door Maaike Mollen op 6 december 2017

De PvdA-fractie heeft onlangs vernomen, dat er witte signalering tekens in het centrum zijn gekomen ter verduidelijking van de ‘gastrol’ van de fietsers.
De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college van B en W:

  1. Bent u zich bewust, dat het ‘fietsgedeelte’ dwars door de blindengeleidelijnen
    lopen?
  2. Waarom is er geen rekening gehouden met het feit, dat het ´fietsgedeelte´ dwars
    door de blindengeleidelijnen lopen?
  3. In hoeverre denkt u de veiligheid van de blinden en slechtzienden te kunnen
    waarborgen?
Maaike Mollen

Maaike Mollen

Mijn naam is Maaike Mollen-Veld en ik woon in Oss. Ik ben getrouwd met Floor Mollen. Ik werk bij Ons Welzijn en ben als sociaal werker werkzaam bij het Talentcentrum en maak ik deel uit van het sociaal team Oss Zuid Berghem. We werken met de filosofie dat ieder mens een talent heeft en we

Meer over Maaike Mollen