Waarom worden fietsers in Osse centrum geleid over blindengeleidelijnen?

Door Maaike Mollen op 6 december 2017

De PvdA-fractie heeft onlangs vernomen, dat er witte signalering tekens in het centrum zijn gekomen ter verduidelijking van de ‘gastrol’ van de fietsers.
De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college van B en W:

  1. Bent u zich bewust, dat het ‘fietsgedeelte’ dwars door de blindengeleidelijnen
    lopen?
  2. Waarom is er geen rekening gehouden met het feit, dat het ´fietsgedeelte´ dwars
    door de blindengeleidelijnen lopen?
  3. In hoeverre denkt u de veiligheid van de blinden en slechtzienden te kunnen
    waarborgen?
Maaike Mollen

Maaike Mollen

Mijn naam is Maaike Mollen-Veld en ik woon in Oss.  Ik ben in 1976 getrouwd met Floor Mollen en samen zorg(d)en en houden we van 4 kinderen, hun partners en  kleinkinderen. Ik werk bij Ons Welzijn  als social worker.  Daar werk ik in het Talentcentrum en maak ik deel uit van het sociaal team Oss

Meer over Maaike Mollen