Vragen over verkeerssituatie kruispunt Spoorlaan/Bram v.d. Berghstraat

Door Herman van Kessel op 4 juni 2018

De Osse PvdA heeft het college vragen gesteld over de verkeerssituatie op de hoek van de Bram van Den Berghstraat en Spoorlaan.

In verband met bouwactiviteiten is er op dat verkeerspunt eenrichtingsverkeer vanaf de Spoorlaan ingesteld. Het is een druk verkeerspunt. De indruk bestaat dat ondanks de maatregelen, eenrichtingsverkeer en regelmatig toezicht door het bouwbedrijf er toch gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Dat wordt mede veroorzaakt doordat het ingestelde eenrichtingsverkeer met regelmaat door auto’s en fietsers wordt genegeerd maar ook doordat het punt onderdeel uitmaakt van de route van het busvervoer.

  1. Kan het college aangeven hoe lang de bouwactiviteiten en de maatregelen die nu zijn genomen gaan duren? En zijn de verkeersmaatregelen in overleg met de aannemer genomen?
  2. Kan het college aangeven waarom er niet gekozen is voor volledige afsluiting?
  3. Is het college bereid nadere maatregelen te nemen teneinde de verkeerssituatie minder gevaarlijk te maken? Zo nee, kan het college aangeven waarom niet. Zo ja , welke maatregelen gaat het college nemen.