2 april 2015

Vragen over meer blauw parkeren bij winkelcentrum Ruwert

De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van het artikel in het Brabants Dagblad met de titel ‘Meer blauw parkeren bij winkelcentrum Ruwert’. Uit dit artikel blijkt dat na een proef van twee jaar het college besloten heeft dat de blauwe zone voorlopig blijft bestaan en zelfs uitgebreid wordt met 26 parkeerplekken.

Vooral de uitbreiding van de zogenaamde ‘blauwe zone’ stuit op grote weerstand vanuit onder andere de wijkraad Ruwaard. De wijkraad vreest dat door dit besluit de parkeerdruk voor serviceflat Sterrebos alleen maar zal toenemen. De PvdA fractie sluit zich aan bij deze zorg en vraagt zich tegelijkertijd af of uitbreiding van de blauwe zone gelet alle ontwikkelingen bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van het winkelcentrum.

Vragen n.a.v. meer blauw parkeren bij winkelcentrum Ruwert