29 maart 2015

Vragen over financiële problemen De Koppellinck

De PvdA Oss heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over de financiële problemen bij dorpshuis De Koppellinck in Geffen. Vanwege structurele financiële tegenslag heeft het bestuur van de beheerstichting aangegeven binnen enkele maanden hun taken te gaan neerleggen. De PvdA wil van de wethouder weten hoe het zover heeft kunnen komen en hoe dit soort problemen in de toekomst vermeden kunnen worden.