Vragen over fietsverbod Osse centrum

Door Ehssane Gounou op 7 november 2018

In het Brabants Dagblad van woensdag 7 november staat dat het fietsverbod voor het centrum tot nader order is uitgesteld. Dit vanwege reacties die de wethouder heeft ontvangen vanuit het
Centrummanagement, de Horeca en mensen met een beperking, die zich afvragen hoe ze straks het centrum nog kunnen bezoeken. Dit uitstel verbaast de PvdA ten zeerste en heeft naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Op 26 oktober jl. werd nog bekendgemaakt, dat het fietsverbod op 3 december zou ingaan. Hoe kan het zijn dat vijf voor twaalf wordt besloten het verbod uit te stellen, wat is er die korte
    periode veranderd?
  2. Vanaf de presentatie van het coalitieakkoord op 8 juni was duidelijk dat het fietsverbod er zou komen en u met de voorbereidingen had kunnen starten. Kunt u aangeven wat u in de
    tussentijd gedaan heeft en waarom deze periode niet voldoende is geweest?
  3. Voordat fietsen in het centrum was toegestaan kwamen mensen met een beperking ook gewoon in het centrum. Elektrische rolstoelen, scootmobiels waren altijd al toegestaan,
    andere konden een ontheffing aanvragen. Wat maakt dit fietsverbod nu ineens anders voor deze doelgroep?
  4. Kan er gegarandeerd worden, dat van uitstel geen afstel komt en dat er vastgehouden wordt aan het zo snel laten in gaan van het fietsverbod?