Door Ehssane Gounou op 21 maart 2017

Vragen over de toegankelijkheid van stemlokalen

Bij de PvdA-fractie zijn een aantal klachten ter ore gekomen betreffende de toegankelijkheid van de stemlokalen. Zo kregen we te horen dat sommigen het stemlokaal niet in konden en/of er geen verlaagde tafels aanwezig waren voor het invullen van het stembiljet.

De PvdA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen gesteld aan het college van B&W,

  1. Heeft het college ook klachten binnengekregen over de toegankelijkheid van de stemlokalen? Zo ja, wat waren deze klachten en zijn deze in lijn met de observaties van de PvdA?
  2. Op het stembiljet stond aangegeven welke stemlokalen aangepast zouden zijn en waar stemmers met een beperking het beste terecht konden. Heeft u het idee dat deze communicatie herkenbaar was en voldoende heeft bijgedragen om mensen naar de geschikte stemlokalen te leiden?
  3. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om alle stemlokalen in de Gemeente Oss toegankelijk zijn voor mensen met een beperking?
  4. In hoeverre betrekt u de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) om de toegankelijkheid van de stemlokalen verder te vergroten?