Door Thijs de Boer op 18 april 2017

Vaders aan de bak!

In de 70-er jaren van de vorige eeuw was Rotterdam nog een PvdA bolwerk. Onze tweede was op komst en Thonny (mijn echtgenote) was, tussen de middag, op zwangerschapsgymnastiek in het Dijkzigt-ziekenhuis. Ik werkte daar in de buurt en kon dus mooi met mijn stamhouder in de kinderwagen een rondje centrum doen. Tot mijn verbijstering was ik de enige man achter een kinderwagen en een bezienswaardigheid voor het winkelende publiek. We zijn nu 40 jaar verder, Rotterdam is van kleur verschoten en het wachten is nog steeds op een betaald en royaal vaderschapsverlof.

Terecht de dringende oproep van Lodewijk Asscher aan de liberale onderhandelaars op het Binnenhof om hier nu al meters te maken. Het mes snijdt namelijk ook nog eens nadrukkelijk aan twee kanten. In de eerste plaats natuurlijk de versterking van de rol van pa bij de opvoeding van zijn spruiten en de stimulering van ma om weer aan de slag te gaan buiten het gezin: helemaal win-win. Maar er zijn aanzienlijke bijkomende voordelen. Het biedt voor iedere huisvader een natuurlijk sabbatical, met ruimte voor bezinning en daarna een frisse herstart bij de baas. Die heeft een extra kracht ter vervanging nodig met als resultaat meer kansen voor werkzoekenden. En het zal er wellicht ook toe leiden dat jongeren vroeger gaan kiezen voor gezinsvorming: een heus geboortegolfje. En laat het maar aan het CBP over om uit te rekenen dat dit een tsunami aan euro’s oplevert.

Thijs de Boer

Thijs de Boer

Thijs de Boer

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer

Meer over Thijs de Boer