Door Iris van Dinther op 10 april 2015

Tijdelijke SW-contracten van IBN-ers worden omgezet naar vast dienstverband

In november 2014 heeft de PvdA samen met de SP een motie ingediend met de oproep om IBN-medewerkers met een tijdelijk SW-contract in vaste dienst te nemen. De PvdA vond dat deze groep medewerkers, die net met veel moeite een tijdelijke baan hadden gevonden, niet tussen wal en schip mochten vallen als gevolg van de nieuwe participatiewet die op 1 januari j.l. is ingegaan. Het vorige college van B&W heeft destijds al toegezegd dat de tijdelijke contracten van ruim 300 Osse medewerkers van de IBN in 2015 zouden worden omgezet naar vaste contracten.
Wethouder van Geffen heeft voor de vergadering van 9 april a.s. een update over onze motie naar de raad gestuurd:

Naar aanleiding van een motie van de PvdA en SP over tijdelijke SW-contracten heeft mijn voorganger toegezegd het bestaande beleid van het Werkvoorzieningschap met betrekking tot tijdelijke en vaste contracten schriftelijk te bevestigen.
In de aanloop naar de Participatiewet is het lang onduidelijk geweest of het invullen van zoveel mogelijk Wsw-plaatsen ten koste zou gaan van de financiële middelen die de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor de Participatiewet ter beschikking krijgen. Daarom werd in die periode voorzichtig omgegaan met het aanbieden van SW-contracten.
Toen duidelijk werd dat de gemeenten niet financieel gestraft zouden worden voor het volledig realiseren van de taakstelling van de Wsw, is in onze regio het beleid om de gezamenlijke taakstelling van de Wsw voor de gemeenten in onze regio te realiseren voortgezet. Dat betekent het creëren van zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de doelgroep.Wat betreft het omzetten van tijdelijke in vaste dienstverbanden worden de mogelijkheden van de Flexwet benut. Bij voldoende functioneren worden tijdelijk contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.”

De PvdA-fractie is heel tevreden met dit mooie resultaat en feliciteert de IBN-medewerkers die nu een vaste baan hebben gekregen of nog gaan krijgen.

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther