17 november 2014

Samen met u werken wij aan Oss!

Woensdag 19 november heeft u de mogelijkheid om de politiek in Oss linksaf te sturen. Om de Gemeenteraad te laten zorgen voor meer banen, voor goede zorg die niet afhankelijk is van de dikte van uw portemonnee en voor veilige en fatsoenlijk onderhouden wijken. Nooit eerder kwam er zo veel op de gemeente af als op 1 januari; nooit was uw stem zo belangrijk.

Een slimme linkse stem doet er toe, ook voor de gemeenteraad. De PvdA Oss heeft als linkse partij vier jaar geleden juist wel de verantwoordelijkheid genomen in het gemeentebestuur. Daardoor merkt ook de gewone Ossenaar dat er volop geïnvesteerd is in de wijken, dat het opknappen van woningen in de Ruwaard prioriteit had, dat er een wijkcentrum in de Schadewijk kwam en ook dat er een gezondheidscentrum komt op de plek van het voormalig ziekenhuis om de zorg weer in de buurt te krijgen.

Ook nu kunnen wij er met uw stem voor zorgen dat er in Oss sociale keuzes worden gemaakt. Juist in economisch mindere tijden. De PvdA staat er voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. U kunt op ons blijven rekenen als het gaat om verantwoord omgaan met uw belastinggeld. We maken de juiste sociale keuzes, zodat ook onze kinderen later kunnen leven in een Oss dat sociaal en economisch sterk is.

Met uw stem zorgen we ervoor dat deze verkiezingen over méér gaan dan alleen maar meer dorpshuizen, asfalt en voordeeltjes voor hen die het zelf wel kunnen betalen.

  • Wij werken iedere dag aan voldoende en goede banen voor iedereen.
  • Wij willen dat goede zorg niet gekoppeld is aan de dikte van uw portemonnee.
  • Wij investeren in veilige en fatsoenlijke wijken.

Als u dat ook belangrijk vindt, stem dan op 19 november op de Partij van de Arbeid.

Samen met u werken wij aan een Oss van de toekomst!

Ehssane Gounou (lijsttrekker PvdA Oss)