PvdA stelt vragen over toename rattenoverlast

1 september 2018

Naar aanleiding van berichtgeving over rattenoverlast in de gemeente Oss van de afgelopen periode, heeft de PvdA het aantal meldingen opgevraagd. Hierbij valt de Osse PvdA op dat er in 2017 maar liefst 339 meldingen van rattenoverlast zijn binnengekomen. Dit is ten opzichte van het jaar 2016 een behoorlijke stijging, waarbij er 163 meldingen zijn binnengekomen. Helaas lijkt er in het eerste half jaar van 2018 ook een stijgende lijn te zitten in het aantal meldingen (202 meldingen).

De toename van het aantal klachten over rattenoverlast baart de PvdA Oss zorgen en heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college gesteld.

  1. Heeft het college zicht op de totale omvang en de ernst/mogelijke gevolgen van de rattenplaag in Oss?
  2. Hoe verklaart het college de grote toename van het aantal meldingen over rattenoverlast?
  3. Welke maatregelen zijn er getroffen na het bekend worden van de rattenoverlast? En zijn deze maatregelen afdoende?
  4. Welke stappen zijn er genomen om de risico’s voor de gezondheid door de rattenplaag te beperken of bij voorkeur uit te sluiten?