23 maart 2015

PvdA stelt vragen over Somalische vluchtelingen in Lith

De Osse PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld over berichten in de media over pesterijen aan het adres van Somalische vluchtelingen in Lith. Wij zijn blij dat er ondertussen positievere berichten uit Lith verschijnen, maar we willen duidelijkheid over de vraag of deze pesterijen incidenteel dan wel structureel van aard zijn.

Een vijandige benadering van vluchtelingen heeft een negatieve invloed op de integratie van bevolkingsgroepen en straalt slecht af op de hele Osse gemeenschap. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de problematiek die het huisvesten van grote groepen vluchtelingen met zich meebrengt. Deze problemen kunnen we alleen aanpakken als we met zijn allen in gesprek blijven en elkaar met fatsoen behandelen.

Artikel 41 vragen PvdA Somaliers in Lith