PvdA stelt vragen over gevolgen overdracht Q koorts patiënten van Q support naar de gemeente Oss

14 september 2018

Tussen 2013 en medio 2018 heeft Q Support in opdracht van het ministerie van VWS Q- koorts-patiënten individueel begeleid, geadviseerd en onderzoek geïnitieerd. Zo’n 1000 patiënten deden daar landelijk een beroep op. Q Support draagt die begeleiding en advisering, per 1 oktober over aan de gemeente van herkomst.

De vernieuwde Q Support 2.0 staat vervolgens de gemeenten in de nieuwe situatie bij. Q Support 2.0 fungeert, per 1 oktober, als steun en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij de begeleiding van Q- koorts patiënten.

Kortom, de gemeente Oss heeft vanaf 1 oktober de taak om Q koorts patiënten te begeleiden en te adviseren op een aantal terreinen (Onder andere op juridisch, medisch en financieel vlak).
Begin augustus heeft Annemieke de Groot directeur van Q Support in de media gezegd dat patiënten deze verandering erg lastig vinden. De patiënten vrezen nu minder deskundig begeleid te worden.

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt over deze overdracht geschreven dat er veel kennis en ervaring moet worden overgedragen aan de reguliere zorgverleners. Ook wordt gezegd dat de gemeente Oss de samenwerking met het ministerie en Q support 2.0 op gaat zoeken om tot een goede begeleiding van Q- koorts-patiënten te komen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA Oss de volgende vragen gesteld aan het college van B en W:

  1. Is het college het met de PvdA eens dat de groep Q- koorts-patiënten, gelet op het verleden, goede aandacht verdienen in de gemeente Oss? Zou Oss hierin een voorbeeld gemeente moeten zijn?
  2. Hoe gaat de gemeente Oss deze nieuwe taak oppakken en vormgeven?
  3. Welke acties heeft het college ondernomen om voor een warme overdracht van de begeleiding van Q Support naar de gemeente te zorgen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met support 2.0 en het ministerie?
  4. Op de website van de gemeente Oss is niets te vinden over dit onderwerp. Hoe kunnen Q- koorts patiënten zich bij de gemeente melden?