17 januari 2015

PvdA stelt vragen over faillissement HH Pantein-Vivent

Op 14 januari jl. heeft de rechtbank Oost-Brabant het faillissement uitgesproken van Huishoudelijke Hulp (HH) Pantein-Vivent B.V. Op dezelfde dag om 17 uur is er door wethouder Peters aan de raadsfracties een toelichting gegeven op dit faillissement en de mogelijke doorstart door overname van activiteiten en een deel van het personeel door ZuidZorg.

Gezien de acuut ontstane situatie voor cliënten en medewerkers van de huishoudelijke zorg in Oss stelt de Osse PvdA vragen middels een brandbrief.  De brandbrief is mede ondertekend door de SP, GroenLinks en D66.

Vragen nav faillissement Pantein-Vivent