Vragen over openingstijden tijdelijke fietsenstalling de Wal

Door Herman van Kessel op 26 november 2018

Op 26 november 2018 is de tijdelijke fietsenstalling op de Wal geopend. De PvdA fractie is tevreden dat er tijdelijk een extra fietsenstalling in het centrum is gecreëerd waardoor er een extra mogelijkheid is om de fiets veilig te stallen. In de media lezen we, dat de fietsenstalling open is van 08.30 tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. Door de sluitingstijd vast te stellen op 18.00 uur en op donderdag 21.00 uur geeft dat een beperking voor mensen die in het centrum werken en voor mensen die tot sluitingstijd winkelen.

De PvdA heeft hierover enkelen vragen gesteld aan het college

  1. Is het college het met de PvdA eens dat de sluitingstijd van 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur een beperking van het gebruik van de fietsenstalling tot gevolg heeft?
  2. Is het college bereidt om de sluitingstijd te verlengen tot 18.30 uur en op donderdagavond tot 21.30 uur? Zo nee, waarom niet?