Door Iris van Dinther op 9 oktober 2014

PvdA stelt vragen over behoud van banen huishoudelijke hulp

De Osse PvdA-fractie ziet goede kansen om het verlies van banen van werknemers in de huishoudelijke hulp aanzienlijk te beperken.

Allereerst is er uit het sectorplan van minister Asscher € 407.995,- beschikbaar voor de gemeente Oss, mits dat geld voor 15 oktober a.s. wordt aangevraagd bij het ministerie van VWS. De PvdA wil weten of dat geld intussen is aangevraagd en zo ja hoe dat geld ingezet gaat worden voor het om- en bijscholen van thuishulpen en/of het begeleiden van die werknemers naar ander werk.

Daarnaast vraagt de PvdA aan het college van B&W om te onderzoeken of de dienstencheque zorg ook in Oss ingezet kan worden. Dit zijn vouchers waarmee burgers huishoudelijke hulp kunnen inkopen bij een zorgorganisatie. De burger koopt deze voucher bij de gemeente waar hij woont. Deze burger betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan de gemeente van maximaal €15. De dienstencheque heeft een hogere waarde – namelijk die van de kosten van huishoudelijke hulp. Die kosten worden verder door de gemeente betaald. De gemeente ontvangt hiervoor van het Rijk een tegemoetkoming in de kosten.

Voordelen van de dienstencheque
Een belangrijk deel van de mensen die nu hun baan dreigen te verliezen in de hulp bij het huishouden, behouden hun baan en alle sociale zekerheden die daar bij horen. De cliënt behoudt huishoudelijke hulp van mensen die hij al kent. De zorgaanbieder kan mensen in dienst houden en de gemeente en de overheid zijn niet duurder uit. Al was het maar omdat er geen geld uitgegeven wordt aan WW-uitkeringen en omdat mensen die in loondienst blijven, ook loonbelasting blijven betalen.

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther