4 januari 2015

PvdA raads- en burgerleden benoemd

Op vrijdag 2 januari zijn de nieuwe raads- en burgerleden benoemd. De nieuwe raadsleden namens de PvdA zijn Ehssane Gounou en Iris van Dinther. Ook zijn er drie burgerleden benoemd die commissiewerk gaan doen. Namens de PvdA zijn dit Maaike Mollen, Arie van Zwanenburg en Anil Makhan.

Afdelingsvoorzitter Thijs de Boer: “Het bestuur feliciteert de nieuwe raads- en burgerleden  en wenst de leden veel succes toe in de aankomende raadsperiode.”