10 mei 2015

PvdA Oss stelt vragen over keukentafelgesprek BrabantZorg aan College van B&W

Het is de Osse PvdA-fractie ter ore gekomen dat BrabantZorg de tijd die ze besteedt aan het houden van keukentafelgesprekken met nieuwe cliënten, aftrekt van de totale hoeveelheid aangeboden zorg van die week. Het gaat hierbij om cliënten die van het failliete Pantein afkomen en al van tevoren unilateraal op anderhalf uur zorg waren gezet. Van deze anderhalf uur zorg, gaat nu één uur af ten bate van het keukentafelgesprek.
De PvdA wil van het College weten of het dit bericht kan bevestigen, of het de mening van de PvdA deelt dat dit ontoelaatbaar is, en welke acties door het College zijn ondernomen naar aanleiding van deze praktijken.