18 maart 2015

PvdA Oss nodigt Ossenaar uit voor gesprek

Voor de komende periode heeft de PvdA Oss plannen klaarliggen om zorg dichterbij te brengen en meer werk te realiseren voor Ossenaren. Om de inwoners van de gemeente Oss zoveel mogelijk bij de Osse politiek te betrekken, nodigt de nieuwe PvdA-fractie iedereen die iets te vertellen heeft uit als ‘Gast van de Fractie’. Gast van de fractie is een initiatief van de PvdA Oss, waarbij een inwoner of een groep inwoners de PvdA duidelijk kan maken wat er schort of beter kan in de gemeente.

Iedere dinsdagavond vergadert de lokale PvdA in het gemeentehuis. “Iedereen die ons iets te vertellen heeft, nodigen we van harte uit bij ons te komen praten. We willen met dit initiatief uitstralen dat politiek niet ver van ons af hoeft te staan en we hebben de koffie klaarstaan”, aldus Fractievoorzitter Ehssane Gounou. “We horen vaak dat Ossenaren zich niet gehoord voelen. Door je verhaal bij ons in de fractie te doen, verandert er misschien wel wat.”

Via oss.pvda@gmail.com kunnen inwoners zich aanmelden om een fractievergadering bij te wonen, of om gewoon één keer met een e-mail duidelijk te maken wat er mis is in de gemeente. Natuurlijk moedigt de PvdA Oss inwoners ook aan om zelf mee te denken over oplossingen.