8 juli 2014

PvdA Oss blij met inzamelpunten luiers

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 3 juli is de nieuwe aanpak voor afvalinzameling goedgekeurd. Tijdens de commissievergadering op 19 juni heeft de PvdA een voorbeeld gegeven over hoe luiers en incontinentiemateriaal ingezameld kan worden.

Wij zijn erg blij om te lezen dat het Osse college van B&W op 8 juli het besluit heeft genomen om inzamelpunten in te richten voor dit materiaal. Het is nog niet bekend in welke wijken en dorpen de inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal komen. Later dit jaar wordt bekend hoeveel en waar de inzamelpunten komen.

Afvalinzameling 2015