18 februari 2016

PvdA is 70 jaar

“Wat kan mij de storm schelen, als ik het kompas heb, en wat kunnen de gebeurteniseen schelen, als ik mijn geweten heb.”

Victor Hugo in “De lachende man, 1793.

De Partij van de Arbeid is 70 jaar geleden opgericht als doorbraak partij met de aloude SDAP als belangrijkste stakeholder.  Dat wordt later dit jaar gevierd. In de Rijtuigen-loods in Amersfoort hebben we afgelopen zaterdag met een delegatie van 4 Ossenaren het jaarlijkse partij congres bijgewoond. Veel routine, zoals de vaststelling van de vernieuwde statuten en reglementen, verkiezing van 4 nieuwe leden van het partijbestuur en een nieuwe manier van stemmen: via een stem-app, waardoor ook partijleden thuis konden stemmen. Directe democratie! En een nieuwe manier van moties voorbereiden.

Er is de afgelopen maanden proefgedraaid met een nieuwe manier van congres-voorbereiding Op het nieuwe on-line platform zijn 50 moties ingediend, die door meer dan 300 leden zijn besproken, waarvan 23 moties met voldoende ondersteuning en 8 moties uit twee voor congressen zijn voorgelegd in het Ledenpanel, een enquête onder alle leden. Vijf moties waarbij de meningen sterk verdeel zijn (~50/50) zijn voorgelegd aan het congres voor discussie.

Hans Spekman is opnieuw als voorzitter gekozen en was (terecht) erg ingenomen met de goedkeuring van de nieuwe statuten en reglementen met veel meer ruimte voor ledendemocratie. Lodewijk Ascher verwees naar de opdracht voor de sociaal-democratie zoals Willem Drees het in 1946 verwoorde: “Wij zullen, hoop ik, een partij worden, vol realisme en idealisme. Een werkelijkheidszin die rekening houdt met het bereikbare, doch die beseft, dat in de werkelijkheid, het ideaal ook meedoet”.  Na jaren van crisis gloort een nieuwe dageraad, zo stelde Ascher. Weg met de markt-fetisjisten. Weg met de angsthandel. Nederland verdient mooier. In de volle overtuiging dat de hoop altijd zal winnen van de angst. Dat een beter leven voor iedereen bereikbaar moet zijn. En dat we niemand uitsluiten. Kijk om je heen: crisis in Europa, oorlog in het Midden Oosten, Nederland verdeeld. Realisme en Idealisme zijn hard nodig.

Diederik Samsom riep de congresgangers op om trots te zijn op de verworvenheden van de sociaal-democratie. In een gloedvol betoog sprak hij ook over de uitdagingen die voor ons liggen:

Partijgenoten, op zo’n moment stappen wij naar voren. We weerstaan de verleidingen van gemakkelijk rechts en gemakkelijk links. We maken een plan dat ruimhartig toegang voor vluchtelingen creëert én de vluchtelingenstroom beheersbaar maakt. Zónder mensensmokkel, zónder mensen die verdrinken. Een ongemakkelijk plan, omdat er geen gemakkelijke oplossing bestaat. Maar wel een poging om rechtvaardigheid terug te brengen, daar waar die rechtvaardigheid in de golven ten onder dreigde te gaan. Dat is de PvdA op haar best.

Diederik had er duidelijk zin in en kreeg een langdurige, staande ovatie.

Toespraak Diederik Samsom