1 april 2016

PvdA Brabant op leegstandstour in Eindhoven en Oss

De PvdA Brabant is zaterdag 2 april te gast in Eindhoven en Oss om informatie in te winnen over de leegstand in Eindhoven en Oss. PvdA gedeputeerde Erik van Merrienboer wil de leegstand verminderen en zorgt er dan ook voor dat de provincie actief ondersteunt bij het slopen, ombouwen en herbestemmen van leegstaande winkels, kantoren en agrarisch vastgoed.

‘’Uiteraard is de eigenaar van een pand diegene die primair verantwoordelijk is voor de leegstand, maar doordat leegstand ook kan leiden tot een aantasting van de veiligheid, het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de gezondheid, mag de overheid niet wegkijken bij leegstand’’, aldus Van Merrienboer. De PvdA Brabant is van mening dat er geen one size fits all oplossing mogelijk is, maatwerk is dan ook geboden. Van Merrienboer vervolgt: ‘’Op sommige plekken is slopen de enige oplossing, op een andere plek is ombouwen weer beter en op weer een andere plek leidt herbestemmen tot het gewenste resultaat. Dat is dan ook de reden dat ik samen met de PvdA Brabant-fractie op leegstandstour ga om te kijken op welke plek welke oplossing het beste is.’’ Van Merrienboer zet in op een integrale aanpak genaamd ‘Brabantse Aanpak Leegstand’, waarbij in samenspraak met eigenaren en gemeenten naar een maatwerkoplossing voor leegstaande panden wordt gezocht.