Plan van Aanpak voor een goed toengankelijk Oss

30 juni 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 juni 2018 is een motie om van Oss een goed toegankelijke gemeente te maken unaniem aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd om samen met de doelgroep (door middel van actieve cliëntenparticipatie), ondernemers en instellingen tot een goed plan van aanpak te komen voor het opstellen van een inclusie-agenda (conform VN-verdrag) om van Oss een goed toegankelijke gemeente te maken.

De motie is voorgelezen door de Osse PvdA tijdens de bespreking over het nieuwe coalitieakkoord. Tijdens deze bespreking heeft de PvdA ook een motie ingediend waarin het college de opdracht mee krijgt om zo snel als mogelijk onderzoek te doen naar de eventueel benodigde extra capaciteit voor bewaakte fietsenstallingen in het centrum en als het onderzoek daar aanleiding toe geeft extra bewaakte fietsenstallingen te realiseren en hiervoor een plan voor te leggen aan de raad, inclusief financiële dekking. De motie werd bijna unaniem aangenomen. Alleen GroenLinks en LOF stemden tegen.

Lees hieronder de bijdrage van Ehssane Gounou en beide moties.

bijdrage Ehssane Gounou bespreking coalitieakkoord

motie toegankelijkheid

motie bewaakte fietsenstallingen