Geen bezuiniging op loonkostensubsidie (brandbrief aan Rutte III) is unaniem aangenomen;