Door Ehssane Gounou op 5 februari 2017

Osse PvdA stelt vragen aan B&W “Minima kunnen goedkoper lenen”.

Woensdag 18 januari j.l. publiceerde het Brabants Dagblad een artikel over de woekerrentes die berekend wordt door Gemeentelijke kredietbanken. De gemeente Den Haag heeft onlangs besloten dat minima straks goedkoper geld kunnen lenen. Den Haag verlaagt het rentetarief van de sociale kredietbank van 11,5 naar 2,3%. Andere gemeenten zoals Rotterdam en Den Bosch onderzoeken een renteverlaging en meer steden lijken te volgen volgens het artikel in het BD.

Nu heeft de gemeente Oss zelf geen Gemeentelijke kredietbank, maar volgens de website van SBN, de Sociale Banken Nederland (www.sbn.nl) maakt de gemeente Oss gebruik van de Kredietbank Nederland (www.kredietbanknederland.nl).

  1. Is dit juist? Zo niet, naar welke sociale bank verwijst de gemeente Oss cliënten (bijv. van de schuldhulpverlening) dan wel door?
  2. Hoeveel cliënten zijn er in de afgelopen 5 jaren door de gemeente Oss verwezen naar de Nederlandse kredietbank of naar een andere sociale bank?
  3. Kan het college bevestigen dat dit soort rentes in rekening worden gebracht aan cliënten die door de gemeente Oss worden verwezen naar de Kredietbank Nederland of naar een andere sociale bank?
  4. Is het college het met de PvdA-fractie eens dat dit soort percentages onaanvaardbaar hoog zijn voor minima en cliënten van de schuldhulpverlening en dat het hierdoor nog moelijker wordt om de schuldenproblematiek van deze groep inwoners van Oss op te lossen.
  5. Is het college voornemens om net als Den Haag en een aantal andere gemeenten de woekerrentes aan te pakken voor nieuwe EN bestaande clienten en op zoek te gaan naar mogelijkheden om leningen tegen ca. 2% rente te verstrekken?