9 april 2014

Ook arme kinderen moeten meedoen!

In het verkiezingsprogramma van de Osse PvdA wordt er al aandacht gegeven aan dit onderwerp. Belangrijker is, dat er nu €20,000 naar het Jeugdsportfonds gaat. Hierdoor krijgen ook kinderen die in armoede leven de kans  om zich aan te sluiten bij en sportvereniging. In de gemeente Oss zijn er ongeveer 1000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar die deze kans niet hebben.

Sport is niet alleen gezond voor de individuele mens, het functioneert ook als een sociaal bindmiddel. Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect. Daarom moet volgens de PvdA iedereen de kans krijgen om mee te doen!